Weathering with You - Cast

Kotaro Daigo

as Hodaka Morishima


Nana Mori

as Hina Amano


Tsubasa Honda

as Natsumi


Sakura Kiryu

as Nagisa Amano


Sei Hiraizmi

as Yasui


Yuki Kaji

as TakaiShun Oguri

as Keisuke Suga


Change Location