Way of the Dragon - Cast

Bruce Lee

as Tang Lung


Chuck Norris

as Colt


Nora Miao

as Chen Ching Hua


Ping Wei

as Ho


Chung-Hsin Huang

as 'Uncle' Wang


Robert Wall

as Fred


Di Chin

as Ah Quen


Tony Liu

as Tony


Unicorn Chan

as Jimmy


  Change Location