I Am Not Madame Bovary - Cast


Zhang Jiayi

as Ma Wenbin


Yu Hewei

as Zheng Zhong


Dong Chengpeng

as Wang Gongdao


Guo Tao

as Zhao Datou


Change Location