Fidelity

Fidelity Movie Poster

Lena is in love with her husband, but his inattentiveness drives her to seek attention elsewhere.

Director: Nigina Sayfullaeva
Producer(s): Evgeniy Nikishov, Valeriy Fedorovich
Cast: Evgeniya Gromova, Aleksandr Pal, Aleksey Agranovich, Anna Kotova, Elizaveta Lotova, Nino Ninidze, Valentin Samokhin, Mikhail Troynik
Writer(s): Lyubov Mulmenko, Nigina Sayfullaeva
JustWatch Logo

  Change Location