Wuhan Wuhan

Wuhan Wuhan Movie Poster

A depiction of a metropolis joining together to overcome a crisis.

Director: Yung Chang
Producer(s): Donna Gigliotti, Diane Quon, Peter Luo
Cast: Chuning Yin, Xingli Xu, Xiannian Zheng, Guiqing Zhang, Susu Wang
JustWatch Logo

  Change Location