Wife of a Spy - Cast

Wife of a Spy Movie Poster

Takashi Sasano

as Nozaki


Yû Aoi

as Satoko Fukuhara


Issei Takahashi

as Yusaku Fukuhara


Ryota Bando

as Fumio Takeshita


Yuri Tsunematsu

as Komako


Minosuke

as Kanemura


Hyunri

as Hiroko Kusakabe


  Change Location