Vanguard - Cast

Jackie Chan

as Tang Huating


Yang Yang

as Lei Zhenyu


Ai Lun

as Zhang Kaixuan


Mu Qimiya

as Mi Ya


Xu Ruohan

as Fareeda


Zhu Zhengting

as ShendiaoSayed Badreya

as Abati


  Change Location