The Soul - Cast

The Soul Movie Poster

Christopher Lee

as Doctor Wan


Chen Chang

as Liang Wen-ChaoAnke Sun

as Li Yan


Baijia Zhang

as Tang Su-Zhen


Hui-Min Lin

as Wang Tian-You


Samuel Ku

as Wang Shi-Cong


Hsueh-Feng Lu

as Stewardess


He-Hsuan Lin

as Reporter


  Change Location