The Catch - Cast

The Catch Movie Poster

Rentarô Mikuni

as Kazumasa Takano


Yoshi Katô

as Yoichi Kokubo


Teruko Kishi

as Masu Tsukada


Akiko Koyama

as Hiroko Ishii


  Change Location