Asako I & II - Cast

Asako I & II Movie Poster

Masahiro Higashide

as Baku / Ryôhei


Erika Karata

as Asako


Sairi Itô

as Haruyo


Kôji Nakamoto

as Hirakawa


Kôji Seto

as KushihashiDaichi Watanabe

as Okazaki  Change Location