UA Bonita Lakes 9

1680 Bonita Lakes Circle
Meridian, Mississippi
39301
(800) 326-3264 586


Showtimes from Thursday Nov 27 to Thursday Dec 11


 • Beyond the Lights

  Beyond the Lights

  Nov 27:
  1:40pm
  4:30pm
  7:20pm
  10:10pm
  Nov 28:
  1:40pm
  4:30pm
  7:20pm
  10:10pm
  Nov 29:
  1:40pm
  4:30pm
  7:20pm
  10:10pm
  Nov 30:
  1:40pm
  4:30pm
  7:20pm
  10:10pm
  Dec 01:
  1:40pm
  4:30pm
  7:10pm
  9:50pm
  Dec 02:
  1:40pm
  4:30pm
  7:10pm
  9:50pm
  Dec 03:
  1:40pm
  4:30pm
  7:10pm
  9:50pm
  Dec 04:
  1:40pm
  4:30pm
  7:10pm
  9:50pm

  User Rating: 0.0/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Big Hero 6

  Big Hero 6 (PG)

  Nov 27:
  1:10pm
  6:45pm
  Nov 28:
  1:10pm
  6:45pm
  Nov 29:
  1:10pm
  6:45pm
  Nov 30:
  1:10pm
  6:45pm
  Dec 01:
  1:25pm
  6:45pm
  Dec 02:
  1:25pm
  6:45pm
  Dec 03:
  1:25pm
  6:45pm
  Dec 04:
  1:25pm
  6:45pm

  User Rating: 4.2/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Big Hero 6 3D

  Big Hero 6 3D (PG)

  Nov 27:
  3:55pm
  9:25pm
  Nov 28:
  3:55pm
  9:25pm
  Nov 29:
  3:55pm
  9:25pm
  Nov 30:
  3:55pm
  9:25pm
  Dec 01:
  4:00pm
  9:15pm
  Dec 02:
  4:00pm
  9:15pm
  Dec 03:
  4:00pm
  9:15pm
  Dec 04:
  4:00pm
  9:15pm

  User Rating: 4.5/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Dumb and Dumber To

  Dumb and Dumber To (PG-13)

  Nov 27:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:50pm
  Nov 28:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:50pm
  Nov 29:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:50pm
  Nov 30:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:50pm
  Dec 01:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:35pm
  Dec 02:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:35pm
  Dec 03:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:35pm
  Dec 04:
  1:30pm
  4:15pm
  7:00pm
  9:35pm

  User Rating: 3.2/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Horrible Bosses 2

  Horrible Bosses 2 (R)

  Nov 27:
  2:20pm
  5:00pm
  7:50pm
  10:35pm
  Nov 28:
  2:20pm
  5:00pm
  7:50pm
  10:35pm
  Nov 29:
  2:20pm
  5:00pm
  7:50pm
  10:35pm
  Nov 30:
  2:20pm
  5:00pm
  7:50pm
  10:35pm
  Dec 01:
  2:20pm
  4:45pm
  7:15pm
  9:40pm
  Dec 02:
  2:20pm
  4:45pm
  7:15pm
  9:40pm
  Dec 03:
  2:20pm
  4:45pm
  7:15pm
  9:40pm
  Dec 04:
  2:20pm
  4:45pm
  7:15pm
  9:40pm

  User Rating: 3.3/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Interstellar

  Interstellar (PG-13)

  Nov 27:
  12:00pm
  3:40pm
  7:20pm
  Nov 28:
  12:00pm
  3:40pm
  7:20pm
  Nov 29:
  12:00pm
  3:40pm
  7:20pm
  Nov 30:
  12:00pm
  3:40pm
  7:20pm
  Dec 01:
  2:40pm
  7:25pm
  Dec 02:
  2:40pm
  7:25pm
  Dec 03:
  2:40pm
  7:25pm
  Dec 04:
  2:40pm
  7:25pm

  User Rating: 3.3/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Penguins of Madagascar

  Penguins of Madagascar (PG)

  Nov 27:
  12:00pm
  2:35pm
  5:10pm
  7:40pm
  10:10pm
  Nov 28:
  12:00pm
  2:35pm
  5:10pm
  7:40pm
  10:10pm
  Nov 29:
  12:00pm
  2:35pm
  5:10pm
  7:40pm
  10:10pm
  Nov 30:
  12:00pm
  2:35pm
  5:10pm
  7:40pm
  10:10pm
  Dec 01:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 02:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 03:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 04:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm

  User Rating: 0.0/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Penguins of Madagascar 3D

  Penguins of Madagascar 3D (PG)

  Nov 27:
  12:20pm
  2:55pm
  5:30pm
  8:00pm
  10:25pm
  Nov 28:
  12:20pm
  2:55pm
  5:30pm
  8:00pm
  10:25pm
  Nov 29:
  12:20pm
  2:55pm
  5:30pm
  8:00pm
  10:25pm
  Nov 30:
  12:20pm
  2:55pm
  5:30pm
  8:00pm
  10:25pm
  Dec 01:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 02:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 03:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm
  Dec 04:
  2:00pm
  4:25pm
  6:50pm
  9:10pm

  User Rating: 0.0/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

  The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (PG-13)

  Nov 27:
  1:00pm
  1:20pm
  4:05pm
  4:25pm
  7:10pm
  7:30pm
  10:15pm
  10:30pm
  Nov 28:
  1:00pm
  1:20pm
  4:05pm
  4:25pm
  7:10pm
  7:30pm
  10:15pm
  10:30pm
  Nov 29:
  1:00pm
  1:20pm
  4:05pm
  4:25pm
  7:10pm
  7:30pm
  10:15pm
  10:30pm
  Nov 30:
  1:00pm
  1:20pm
  4:05pm
  4:25pm
  7:10pm
  7:30pm
  10:15pm
  10:30pm
  Dec 01:
  1:20pm
  2:00pm
  4:20pm
  5:00pm
  7:20pm
  8:00pm
  10:05pm
  Dec 02:
  1:20pm
  2:00pm
  4:20pm
  5:00pm
  7:20pm
  8:00pm
  10:05pm
  Dec 03:
  1:20pm
  2:00pm
  4:20pm
  5:00pm
  7:20pm
  8:00pm
  10:05pm
  Dec 04:
  1:20pm
  2:00pm
  4:20pm
  5:00pm
  7:20pm
  8:00pm
  10:05pm

  User Rating: 3.5/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie