Lakeport Cinema 5

52 Soda Bay Road
Lakeport, California
95453
(707) 263-4215


Showtimes from Friday May 29 to Friday Jun 12


 • Aloha

  Aloha (PG-13, Comedy, 104 min)

  May 29:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  9:40pm
  May 30:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  9:40pm
  May 31:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  Jun 01:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  Jun 02:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  Jun 03:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm
  Jun 04:
  1:30pm
  4:25pm
  7:05pm

  User Rating: 

       

  Rate This Movie

 • Pitch Perfect 2

  Pitch Perfect 2 (PG-13, Comedy, 115 min)

  May 29:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  9:45pm
  May 30:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  9:45pm
  May 31:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  Jun 01:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  Jun 02:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  Jun 03:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm
  Jun 04:
  1:20pm
  4:15pm
  7:15pm

  User Rating: 3.9/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • Poltergeist

  Poltergeist (PG-13, Horror, 93 min)

  May 29:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  9:45pm
  May 30:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  9:45pm
  May 31:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  Jun 01:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  Jun 02:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  Jun 03:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm
  Jun 04:
  1:40pm
  4:20pm
  7:25pm

  User Rating: 1.8/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie

 • San Andreas

  San Andreas (PG-13, Action, 114 min)

  May 29:
  1:15pm
  6:55pm
  9:40pm
  May 30:
  1:15pm
  6:55pm
  9:40pm
  May 31:
  1:15pm
  6:55pm
  Jun 01:
  1:15pm
  6:55pm
  Jun 02:
  1:15pm
  6:55pm
  Jun 03:
  1:15pm
  6:55pm
  Jun 04:
  1:15pm
  6:55pm

  User Rating: 

       

  Rate This Movie

 • San Andreas 3D

  San Andreas 3D (PG-13, Action, 114 min)

  May 29:
  4:05pm
  May 30:
  4:05pm
  May 31:
  4:05pm
  Jun 01:
  4:05pm
  Jun 02:
  4:05pm
  Jun 03:
  4:05pm
  Jun 04:
  4:05pm

  User Rating: 

       

  Rate This Movie

 • Tomorrowland

  Tomorrowland (PG, Sci-fi, 130 min)

  May 29:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  9:35pm
  May 30:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  9:35pm
  May 31:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  Jun 01:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  Jun 02:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  Jun 03:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm
  Jun 04:
  1:00pm
  3:55pm
  6:45pm

  User Rating: 3.4/5

       
  Read All Reviews
  Rate This Movie